איך אפשר לעזור לך ?

הגדרת מנהל בשעון נוכחות

ניווט:

1. בכדי להגדיר מנהל בשעון נוכחות ראשית נלחץ על MENU

2. לאחר מכן נלחץ על עובדים

3. עריכה